Charakterystyka nowotworów

Nowotwory złośliwe wykrywa się co roku u ok. 11 mln osób na całym świecie. Ponad połowa z tych osób umiera. Najczęściej diagnozuje się nowotwory płuc, jelita grubego i piersi. Z kolei największa ilość zgonów dotyczy nowotworów wątroby, żołądka i płuc.

Na rozwój nowotworów wpływa wiele czynników. Jednym z najgroźniejszych jest palenie papierosów. Kancerogeny zawarte w dymie papierosowym mogą powodować powstanie nowotworu płuc, ale nie tylko. U palaczy często diagnozuje się także raka krtani, przełyku czy jamy ustnej. Warto wspomnieć, że w samym dymie papierosowym znajduje się nawet 40 substancji szkodliwych. Negatywnie wpływają one nie tylko na nałogowych palaczy, ale także na tzw. palaczy biernych.

Uprzemysłowienie miasta oraz wzrastająca liczba samochodów powoduje, że do atmosfery przedostaje się wiele związków o właściwościach rakotwórczych. Są to m.in. metale ciężkie, czterochlorek węgla czy etionina.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na rozwój nowotworów jest niewłaściwa dieta. Spożywanie dużych ilości tłuszczu oraz mięsa, przyczynia się do powstania raka jelita grubego bądź gruczołu krokowego.

Wśród czynników fizycznych za najbardziej niebezpieczne uznawane jest promieniowanie jonizujące oraz nadfioletowe. Długa ekspozycja na ten rodzaj promieniowania, może zapoczątkować rozwój nowotworu szpiku kostnego oraz układu limfatycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *